De Griekse Taal
Ga naar de inhoud
Griekse taal
It's all Greek to me

Het is niet eenvoudig om de verschillende periodes van de Griekse taal te onderscheiden, vooral omdat deze taal voor duizenden jaren ononderbroken gesproken en geschreven wordt. De duur van de verscheidene periodes van de Griekse taal zien we het Middeleeuwse Grieks (6de -18de eeuw) het langste tijdsbestek heeft (12 eeuwen), gevolgd door het Koine Grieks ( 300 v. C. – 6de eeuw n. C) met een lengte van 9 eeuwen. Daarna komen het Oud Grieks (1400 – 300 v. C) met zeven eeuwen en tot slot het Nieuwgrieks van de laatste twee eeuwen.

Uit dit boekje hebben alle Griekse kinderen leren lezen. Dan ben ik jaloers als ik zie hoe gemakkelijk ze dat doen want de Griekse taal is geen eenvoudige taal om te leren. Het is een zeer gestructureerde taal met naamvallen en klemtonen, iets wat de Nederlandse taal niet meer kent. Wie moeite heeft met Duits en zich aan het Grieks wil wagen, kan zijn of haar borst nat maken. Het Grieks kent namelijk maar liefst 66 uitgangen van 3 naamvallen.
Het alfabet van de Grieken
Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters die er op het eerste gezicht ingewikkeld uitzien, maar bij nader inzien simpeler zijn dan het Nederlandse alfabet. De uitspraakregels zijn streng geregeld met naamvallen en daardoor sneller te begrijpen. In het Grieks is het belangrijk om de juiste klemtoon te gebruiken. Een woord met de klemtoon op de laatste lettergreep kan een totaal verschillende betekenis hebben van hetzelfde woord maar met de klemtoon op bijvoorbeeld de tweede lettergreep. Bijvoorbeeld filakí (gevangenis) en filáki (zoen).

De ontwikkeling van de uitspraak van het Grieks liep niet gelijk met die van het schrift. Allerlei letters en lettercombinaties is men in de loop van de tijd anders gaan uitspreken, zonder dat de spelling daaraan werd aangepast. Een gevolg daarvan is dat de spelling nogal ingewikkeld is. Het Grieks kent ook combinaties van letters, net als in het Nederlands van klinkers, bijvoorbeeld ου (oe) en eu (ef) maar ook van medeklinkers. Zo wordt de letter b geschreven als μπ en de d als ντ.

5 i's, 2 e's en 2 o's
Het Grieks kent vijf i-klanken (ει, η, ι, οι, υ), twee e-klanken (αι, ε) en twee o-klanken, de omikron (o) en de omega (ω). Het verschil zit hem alleen in de schrijfwijze, niet in de klank, maar let op; het schrijven van de verkeerde "i", "e" of "o" kan tot misverstanden leiden. De Grieken maken hier gelukkig zelf ook nogal eens vergissingen in.

Wat men zich niet realiseerd is dat tientallen woorden in onze taal in feite hun oorsprong hebben in het Grieks.

Democratie: letterlijk: volksmacht/volksheerschappij. De term democratie is een samenvoeging van dèmos (δῆμος), volk, en kratein (κρατειν), heersen.
Muziek: afgeleid van het Griekse woord mousiki (μουσική), een afgeleide van Muze
Hypotheek: letterlijk betekent dit woord ‘onderpand’, ‘onderlegsel’. hupothèkè van hupotithèmi (ik leg iets onder, geef als onderpand), van hupo (onder) + tithèmi (ik plaats, leg)

En zo zijn er nog vele andere woorden: school, mysterie, filantroop, parasiet, paniek, psychologie en ga zo maar door.


© 2021/2022 Rene Konijnenberg - WebSite X5 | Cookie Policy
Copyright © 2020 Rene Konijnenberg / WebSite X5
Terug naar de inhoud