Reisvoorwaarden als voorwaarde
Ga naar de inhoud
Reisleider voor offroad Griekenland
HTD werkt altijd om de hoogste kwaliteit te leveren en legt de lat altijd hoog. Niet snel tevreden te zijn en vaak de 80-20 regel negerend. De reisvoorwaarden zijn er om duidelijkheid te geven als er omstandigheden ontstaan die van invloed kunnen zijn op de reis.


Inschrijven voor een reis

Inschrijven voor een reis bij HTΔ  kan via de website, per email, whatsapp of telefonisch. Na ontvangst hiervan word uw inschrijving behandeld als een definitieve deelname aan de reis. Bij inschrijven gaat u akkoord met de reisvoorwaarden van HTΔ.Facturering

Na uw inschrijving voor één van de HTΔ reizen ontvangt u de factuur voor de aanbetaling. Om een vroegtijdige boeking van een overtocht mogelijk te maken, is de aanbetaling van de reis 35% en deze dient binnen zeven (7) dagen na ontvangst betaald te worden. Acht (8) weken voor aanvang van de reis ontvangt u de factuur voor het restantbedrag van 65 %. Ook deze dient u binnen zeven (7) dagen na ontvangst te betalen.


Annulering door de deelnemer

In geval van annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer, zes (6) weken of langer voor aanvang van de reis vervalt de aanbetaling (35%) aan HTΔ. Mocht deelnemer zes (6) weken of korter voor aanvang van de reis, om welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan de reis, is deze ook het restantbedrag van 65 % verschuldigd aan HTΔ.

HTΔ houdt zich het recht voor om de geboekte reis, bij het niet tijdig voldoen van de verschuldigde bedragen te annuleren, waarbij de vordering van de verschuldigde bedragen blijft bestaan. Tevens  zijn de annuleringsvoorwaarden van de ferrymaatschappij van kracht. Deze zijn te vinden op de desbetreffende website van de ferry maatschappij.

Annulering door HTΔ
  
HTΔ behoudt zich het recht voor een reisovereenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is, dan het vereiste minimum, of als de reis door al dan niet te voorziene omstandigheden moet worden geannuleerd. HTΔ zal maximaal 4 weken vóór aanvang van de reis laten weten, of de reis doorgaat.  Bij annulering van een reis door HTΔ zal de aanbetaling aan u worden teruggestort. HTΔ behoudt zich te allen tijden het recht voor het programma te wijzigen cq te annuleren voorafgaand of tijdens de reis indien weersinvloeden, logistieke of overheidsinstanties dit vereisen.

Procedure voorafgaand aan de reis

Na ontvangst van het inschrijfformulier en de  aanbetaling, houden wij  u op de hoogte over het aantal deelnemers op een reis en actuele info. HTΔ bepaalt uiterlijk 4 weken voor aanvang reis of de reis door kan gaan. HTΔ maakt voor iedere reis een groepsapp en richt zich op een uitvoerige informatie verstrekking vooraf.

Reis en annuleringsverzekering

Voor reisdeelnemers verdient het sterke aanbeveling om naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering en af te sluiten. HTΔ  is niet verantwoordelijk voor repatriëring van voertuigen en/of deelnemers.

Deelnemers verklaring

Voor deelname aan de reis verplicht HTΔ deelnemers bij aanvang van de reis de aansprakelijkheids-vrijwaringsbewijzen te ondertekenen. De deelnemersverklaring word u met het Inschrijfformulier toegezonden.

Aanvang reis

De HTΔ reis begint daadwerkelijk op haar eerste bestemming, de samenkomst op het parkeerterrein van de ferry. Wanneer de groep in gezelschap naar haar eerste bestemming rijdt, is dit een extra service van HTΔ.

Huisdieren mee op reis

Wanneer u uw huisdier mee wilt nemen op reis, dient u zich houden aan de buitenlandse wet- en regelgeving. HTΔ kan niet garanderen dat alle hotels ‘huisdier-vriendelijk’ zijn. Uw huisdier moet dus ook in de auto kunnen overnachten. Eventuele meerkosten voor uw huisdier komen voor rekening van de deelnemer.

Verkeersreglement

HTΔ is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de daaruit voortvloeiende consequenties, zodra de deelnemer zich niet aan de verkeersregels houdt, of wanneer de deelnemer op de openbare weg onder invloed van geneesmiddelen,  drank of andere geestverruimende middelen achter het stuur zit.

Schade aan voertuig of persoonlijk letsel
 
Deelname aan de reis geschiedt geheel op eigen risico. HTΔ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de reizen. HTΔ is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen of eigendommen van derden.

Schade door deelnemers aan derden

Schade of vernielingen aan andermans bezittingen tijdens de reis door de deelnemer dienen door de deelnemer zelf of door zijn/haar verzekering te worden afgedekt. Schade ontstaan door foutief gebruik van het door onze gidsen aangeleverde routeboeken, komen voor rekening van de deelnemer. Wanneer deelnemer schade aan gewas of bos veroorzaakt, (buiten de door de gids aangegeven route) is deelnemer verantwoordelijk voor de volledige afhandeling hiervan.

Wettelijke vereisten

Om deel te kunnen nemen aan een reis dient het voertuig de voorgeschreven wettelijke kentekenpapieren te hebben, dient de auto te zijn voorzien van een geldige apk en te voldoen aan de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. Bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en dienen niet onder invloed te zijn van alcohol en/of andere geestveruimende middelen en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie op te volgen.

Reisdocument

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument dat tenminste nog drie maanden geldig is na aanvang van de reis.

GPS tracking

Alle GPS-Tracks in wat voor formaat dan ook en of ze nu door een deelnemer zijn vastgelegd of aangeleverd gekregen door HTΔ, zijn auteursrechtelijk beschermd. De woorden in een taal zijn openbaar, het gedicht of verhaal dat ermee gemaakt is, valt onder de bescherming van het auteursrecht. Zo ook alle HTΔ tracks in een reisbestemming, die ten dele of als geheel een route vormen.

Facilitair voor Derden

Indien HTΔ gebruikt maakt van, of facilitair is aan andere organisaties en/of hotels, zijn de reisvoorwaarden van deze desbetreffende organisatie en/of hotels van toepassing. HTΔ  neemt geen verantwoordelijkheden over.

Wijzigen Reisvoorwaarden

De hier afgebeelde Reisvoorwaarden zijn de meest actuele versie van de reisvoorwaarden van HTΔ.
HTΔ behoud zich het recht toe deze reisvoorwaarden te wijzigen. Bij inschrijving van een reis, krijgt u tevens de voor die reis geldende Reisvoorwaarden toegezonden.
(Versie 03-04-2021)

Actuele Reisvoorwaarden
© 2021 Rene Konijnenberg - WebSite X5 | Cookie Policy
Copyright © 2020 Rene Konijnenberg / WebSite X5
Hellas Travel Designers
Rene Konijnenberg
Tel: 0030 (0)69 8303 1886
Email: info@hellastraveldesigners.eu
Website: www.hellastraveldesigners.eu


Terug naar de inhoud